81001ABQTGSMTVRBPQBNVJMCNHMKQHNNQ at 2022-10-06T19:45:00 | Stafford Gatehouse Theatre